Ajuts, Subvencions i Convocatòries

Subvenció per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació de qualitat a Esplugues de Llobregat 2019

Objectiu:
Fomentar la implantació d’activitats a la ciutat, incrementar la competitivitat de les empreses locals i contribuir a la  creació de nous llocs de treball.

Persones beneficiàries:
Persones físiques o jurídiques que creïn o siguin titulars d’activitats econòmiques, en els següents supòsits: nova instal·lació, adequacions, ampliacions i millores de l’establiment.

Subvenció per empreses i entitats per a la contractació de persones en situació d’atur 2019

Objectiu:
Ajuts destinats a fomentar el desenvolupament econòmic i l’ocupació mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics a empreses i entitats que contractin persones en situació d’atur.

Persones beneficiàries:
Les empreses i les entitats sense afany de lucre amb domicili social, delegació o centre de treball a Esplugues o a l’Àrea Metropolitana.

Préstecs Microbank

Objectiu:
Potenciar l’autoocupació, fomentar l’activitat emprenedora i facilitar l’accés al crèdit a microempreses i projectes  d’autoocupació.

Persones beneficiàries:

  • Persones físiques amb un projecte d’autoocupació.
  • Professionals autònoms amb una renda anual de fins a 60.000 €.
  • Persones jurídiques (microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació inferior a 500.000 €).
X