Comerç i Mercats

ESPLUGUES COMERÇ 4.0

Ajuts per al suport a Mercats, Zones Urbanes Comercials, Comerç no sedentari i canals de comercialització

Vídeo Campanya Comerç

Comerç

Ens adrecem a tots els participants del sector comercial a Esplugues de Llobregat. Atenem i acompanyem a totes les persones que desenvolupen o volen desenvolupar la seva activitat professional i empresarial en establiments comercials.

L’Ajuntament d’Esplugues disposa d’un Tècnic AODL de Comerç i Mercats subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de Suport al desenvolupament local.

Què fem?

 • Implementació del Pla Estratègic de Comerç a Esplugues de Llobregat.
 • Promoure i modernitzar els eixos comercials de la ciutat per a fomentar la seva competitivitat.
 • Impulsar la continuïtat i la creació de nous comerços mitjançant ajuts i formació.
 • Donar suport a la professionalització del model associatiu i dels agents representatius del sector.
 • Fomentar la digitalització del sector.
 • Acompanyament en tràmits i gestions.
Contacte:

Marta Pinteño Piñero
Tècnica de Comerç i Mercats

Toni Ortiz Cuesta
Tècnic de Comerç i Mercats AODL

Espai Baronda
C/ de la Riba, 36
08950 Esplugues de Llobregat
promocioeconomica@esplugues.cat
Tel. 93 371 33 50

Mercats

Ens adrecem a les persones que actualment disposen o volen disposar d’una autorització per a la venda en els Mercats Municipals, per a la venda no sedentària, i per a la venda en el “Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat” d’Esplugues de Llobregat.

L’Ajuntament d’Esplugues disposa d’un Tècnic AODL de Comerç i Mercats subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de Suport al desenvolupament local.

Accions
 • Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats de la ciutat.
 • Renovar els Mercats Municipals de La Plana i Can Vidalet.
 • Promoure els productes de proximitat impulsant la creació del “Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat”.
 • Donar suport a la professionalització del model associatiu i dels agents representatius del sector.
 • Fomentar la modernització i digitalització del sector.
 • Acompanyament en tràmits i gestions.

A Esplugues tenim 2 Mercats Municipals

Nou Mercat de Can Vidalet

 

Horari general:
 • Dilluns de 8 a 15h.
 • Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8 a 20h.
 • Dissabtes de 8 a 15h.

Nou Mercat de La Plana

 

Horari general:
 • Dilluns a dimecres de 8 a 14h.
 • Dijous de 8 a 14h i de 17 a 20h.
 • Divendres de 7:30 a 20h.
 • Dissabtes de 7:30 a 15h.

A Esplugues tenim 3 Mercats no sedentaris, amb periodicitat setmanal

Mercat de Can Vidalet

 

Ubicat a l’Avinguda de la Ciutat de l’Hospitalet, entre els carrers d’Enrique Tierno Galván i Mª Aurèlia Capmany, tots els dimecres laborables de l’any i festius autoritzats per la Generalitat de Catalunya, de 8:30 a 14h. 

Mercat de La Plana

 

Ubicat a la Rambla del Carme, tots els dimecres laborables de l’any i festius autoritzats per la Generalitat de Catalunya, de 8:30 a 14h. 

Mercat d’Àngel Guimerà

 

Ubicat a la Rambla Àngel Guimerà, entre el carrer Isidre Martí i el carrer Manuel de Falla, tots els dissabtes laborables de l’any i festius autoritzats per la Generalitat de Catalunya, de 8:30 a 14h.

A Esplugues tenim 1 mercat de Pagès

A Esplugues tenim també el Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb periodicitat setmanal, amb l’objecte de promoure els productes de proximitat.

El Mercat de Pagès està ubicat provisionalment a la pista coberta al Parc Pou d’en Fèlix, darrere de la Biblioteca Pare Miquel.

Amb caràcter general, el Mercat de Pagès se celebra tots els divendres laborables entre les 16 i les 20h.

X